PERSONVERNPOLICY
SKINPERFECT AS
Policy sist oppdatert 02.03.2020

For Skinperfect AS er kunder, pasienter og samarbeidspartneres personvern svært viktig, og jeg er helt og fullt opptatt av å beskytte deres personopplysninger, samt bruke disse på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldene personvernlovgivning til enhver tid.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være opplysninger som direkte knyttes til deg som person, slik som navn og mailadresse. Men det kan også være opplysninger som indirekte identifiserer en person, slik som kjøpshistorikk. På datatilsynets sider finner du en mer detaljert beskrivelse av personopplysninger.

For at Skinperfect AS skal kunne levere varer og tjenester trenger jeg av og til å innhente og behandle enkelte personopplysninger. Jeg ønsker å være åpen om hvordan jeg behandler disse opplysningene og denne policyen beskriver enkelt hvordan jeg vil kunne samle inn og bruke personopplysninger, samt rettighetene og valgene som er tilgjengelige for mine kunder og samarbeidspartnere når det gjelder denne informasjonen.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne policyen, og sørge for at du forstår og godkjenner den før du tar i bruk noen av Skinperfect AS sine tjenester.

På forespørsel vil Skinperfect AS gi deg informasjon om hvorvidt jeg innehar dine personopplysninger, og hvordan de behandles. Du har rett til å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysningene dine når som helst. For å be om denne informasjonen, tar du kontakt med ingrid@skinperfect.no og du vil få svar på forespørselen din raskt.

Personopplysningsloven regulerer hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. I tillegg finnes det flere andre lover, slik som Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), markedsføringsloven og bokføringsloven, som gir retningslinjer for hvordan personopplysninger kan behandles. Skinperfect AS jobber kontinuerlig med å forbedre og tilpasse systemene sine til de nye GDPR reglene og jeg vil ivareta brukernes personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende lovverket.

 

Personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen

Skinperfect AS samler inn og behandler personopplysninger i tråd med bestemmelser i EU-direktivet 95/46/EC og EU-bestemmelsen 2016/679 (Datatilsynet).

Skinperfect behandler relevante opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer jeg informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med meg eller gjennom behandling du gjennomgår hos Skinperfect.

Nettside:

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, hvilket betyr at du samtykker til at jeg kan behandle dem når du legger dem inn.

Når du tar kontakt med meg gjennom min nettside registreres også de personopplysninger som jeg samler inn direkte fra deg. Opplysningene som Skinperfect AS har lagret om deg hvis du har kontaktet meg gjennom mitt kontaktskjema på min nettside er navn og mailadresse.

Mail korrespondanse:

Ved mail korrespondanse vil jeg kunne lagre mail som kan inneholde enkelte personopplysninger som navn, mail adresse, postadresse, telefonnummer. Dette er opplysninger som du frivillig samtykker til at jeg kan behandle og lagre når du sender meg mail.

Markedsføring:

I forbindelse med min markedsføring behandles personopplysninger om eksisterende og nye kunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud og lignende. Dette er begrenset til kontaktinformasjon som navn, e-post, telefon og adresse. Dersom dette ikke er ønskelig kan du gi beskjed til epost angitt nedenfor.

Databehandlere

Skinperfect har inngått databehandleravtale med sine leverandører som har tilgang til opplysninger om deg, avtalene sikrer at mine underleverandører behandler opplysningene i tråd med GDPR.

 

Utlevering av personopplysninger

Skinperfect AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger jeg behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. Jeg vil kunne dele dine personopplysninger med mine databehandlere som arbeider som underleverandør for meg. Når jeg gjør dette har jeg inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen og jeg forsikrer meg om at dine personopplysninger ikke blir brukt til et annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med meg.

Ut over dette gir jeg ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for en slik utlevering.

Sikker oppbevaring av personopplysninger

Jeg er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor gjør jeg det jeg kan for å sikre at disse ikke kommer på avveie. Jeg har implementert nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å ivareta din sikkerhet.

Lagring og sletting av personopplysninger

Jeg lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål det ble innhentet for. Om du ikke lenger ønsker at jeg skal ha lagret dine opplysninger vil de bli slettet fra systemene mine. Dersom du mener jeg ikke overholder dine rettigheter har du mulighet til å klage direkte til meg eller til Datatilsynet.

Dine rettigheter når jeg behandler personopplysninger om deg

Alle har lovfestede rettigheter i henhold til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger jeg behandler og hva jeg bruker de til.

Rett til korrigering

Det er viktig at den informasjonen jeg har om deg er korrekt. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert dersom de er feil eller unøyaktig.

Bruk av cookies på mine nettsider

«Cookies» – eller informasjonskapsler- er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir meg statistikk som jeg bruker til å gjøre nettsidene mine bedre for brukerne mine. De mest brukte nettleserne (Google, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vil du vite mer om hvordan www.skinperfect.no bruker informasjonskapsler, finner du en link nederst på mine nettsider som omtaler dette.

Som et ledd i den digitale markedsføringen og som de fleste andre nettsteder samler jeg inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler på mine servere i en periode. Herav også ip adresser som lagres i Google Analytics, Facebook Pixel for retargeting og statistikk til Google Analytics. Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Ved hjelp av Google Analytics vil jeg f.eks analysere din oppførsel og bruk på min webside. Dette er informasjon som f.eks hvilken type nettleser man bruker, bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best  mulig. Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og /eller andre personer utenfor Skinperfect AS. Jeg lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller om du har spørsmål om hvordan jeg behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med meg på ingrid@skinperfect.no

Dataansvarlig er daglig leder

Ingrid Hammerdal

Skinperfect AS